REFERENT ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ ÚČTÁRNY A VÝKAZNICTVÍ

METODIK PRO OBLAST ÚČETNICTVÍ A EXTERNÍHO VÝKAZNICTVÍ

PRAHA / HPP DOBA URČITÁ /
SYSTEMIZOVANÁ PLATOVÁ TŘÍDA 12.
Zpět