K nám chodí lidé proto,
že je u nás práce baví.

PŘIDEJTE SE K NÁM DO

Vyberte obor
Vyberte kraj
ZOBRAZIT 3 volných pozic

VYBERTE POZICI, KTERÁ VÁS NEJVÍCE ZAJÍMÁ

POZICE LOKALITA ZAČÁTEK PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KONEC PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Praha 1.7.2024 15.7.2024
Praha 27.6.2024 19.7.2024
Praha 28.5.2024 27.6.2024

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT U POHOVORU

Kamila Maršíčková

Recruiter / Praha, Ústecký kraj

Jako náborář na SZIF pracuji od roku 2019. Nové zaměstnance hledám pro RO Praha, RO Ústí nad Labem a do vybraných oddělení na centrálním pracovišti. Ve volném čase hodně sportuji, ale ráda si odpočinu i u knihy.

Můj tip pro Vás

Nervozitu nechte doma, na pohovoru to zvládnete i bez ní.

Kamila.Marsickova@szif.cz  +420 703 197 132

Můj LinkedIn profil

Ondřej Kudibal

Recruiter / Praha, České Budějovice

V SZIF pracuji od roku 2015 na pozici HR recruiter a nové kolegy hledám zejména pro Centrální pracoviště Praha a Regionální odbor v Českých Budějovicích. Většinu svého volného času trávím se svou rodinou a rekreačním sportem.

Můj tip pro Vás

Moc o pohovoru nepřemýšlejte, buďte především otevření a sami sebou.

Ondrej.Kudibal@szif.cz  +420 731 633 988

Můj LinkedIn profil

Hana Nová

Recruiter/Praha, Opava, Olomouc

Personalistice se věnuji téměř celou svoji profesní kariéru. V SZIF pracuji od 01/2021. Nové zaměstnance hledám pro RO Olomouc a Opava a pro vybraná oddělení CP Praha. Volný čas ráda trávím v přírodě, hodně jezdím na kole. Důležitá je pro mne rodina a kamarádi.

Můj tip pro Vás

Štěstí přeje připraveným, tak, prosím, sledujte naše nové nabídky.

Hana.Nova@szif.cz  +420 703 197 411

Můj LinkedIn profil

Milada Svobodová

Recruiter/Praha, Brno, Hradec Králové

V HR a personalistice pracuji od r. 2011, pro SZIF jako recruiter/náborář od 10/2022. Pro regiony Brno a Hradec Králové hledám nové kolegy na různé pozice, pro Centrální pracoviště v Praze zejména na pozice v ICT.

Můj tip pro Vás

Každý osobní pohovor považuji za příjemné setkání, které probíhá v přátelské atmosféře.
"Úsměv je to nejkrásnější, co si můžete vzít na sebe"

Milada.Svobodova@szif.cz  +420 703 197 130

Můj LinkedIn profil

Co nového u nás

23. 2. 2023 Veletrh pracovních příležitostí - Česká zemědělská univerzita v Praze
Cílem účasti na veletrhu ČZU bylo budování pozitivní značky zaměstnavatele a oslovení co nejvíce studentů a potencionálních zaměstnanců, ve studijních oborech jako je ekonomika a řízení, zemědělství, informační technologie a právo.
26. 1. 2023 Veletrh pracovních příležitostí - Gaudeamus 2023
Cílem účasti na veletrhu Gaudeamus 2023 bylo budování pozitivní značky zaměstnavatele a oslovení co nejvíce studentů a potencionálních zaměstnanců, ve studijních oborech jako je ekonomika a řízení, zemědělství, informační technologie a právo.

Mohlo by Vás zajímat

Jaké musím mít vzdělání?

Pro téměř 90 % nabízených pozic je potřebný bakalářský nebo magisterský titul. Uplatnění však u nás naleznou i absolventi vyšších odborných škol, nebo středních škol s maturitou.

Největší šanci mají absolventi z oborů jako je ekonomie, zemědělství, technika, právo…

Mohou se na volná místa hlásit i uchazeči bez praxe?

Ano, rádi uvítáme v našich řadách i čerstvé absolventy bez praxe.

Můžu se hlásit na více vypsaných pozic? Za jakých podmínek?

Rozhodně ano!

Dejte si jen pozor, pokud se budete hlásit na služební místa do služebního poměru. I když se pozice mohou odlišovat pouze lokalitou, je nutné hlásit se na každou pozici zvlášť. Stejně tak bude i Váš osobní pohovor probíhat před výběrovou komisí pro každou pozici zvlášť.

Jen pro připomenutí – ke každé žádosti musíte přiložit následující dokumenty:

  • Příslušná „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“
  • Motivační dopis
  • Strukturovaný životopis
  • Výpis z rejstříku trestů. Ten si dokážeme obstarat i sami (stačí poskytnou osobní údaje do žádosti).
Opravdu musím doložit všechny požadované dokumenty? Copak nestačí doložit pouze kopie?

U každé žádosti se podívejte do příloh na „Oznámení o vyhlášení VŘ“. Tam naleznete přesné podmínky podání žádosti, včetně informace, zda potřebujete doložit originály dokumentů nebo jen kopie. Na pohovor už ale musíte přinést originál dokladu vašeho nejvyššího vzdělání.

Jaký je adaptační proces?

Délka adaptačního procesu pro nové zaměstnance je 3 měsíce, u státních zaměstnanců se jedná o 6 měsíců. To poskytuje novému zaměstnanci dostatečný čas na seznámení se všemi vnitřními předpisy, pracovním prostředím, kolegy, benefity a pracovními úkoly. Nemusíte se ale bát, že na to budete sami. Bude k vám přidělen školitel, na kterého se budete moci během adaptačního procesu kdykoliv obrátit.

Jaká je pracovní doba?

V SZIF máme pružnou pracovní dobu. Co to znamená? Že si sami můžete zvolit dobu příchodu a odchodu. Samozřejmě tak, abyste na konci měsíce splnili odpovídající počet hodin a zároveň byli na pracovišti během tzv. základní doby. Základní doba je časový úsek, během kterého je zaměstnanec povinen být na pracovišti.

Jaký je rozdíl mezi služebním a pracovním poměrem?

Služební poměry vznikají pouze na služebních místech, jako je například ministerstvo nebo úřad. To dělá ze zaměstnanců SZIF “státní zaměstnance“.

Čím se odlišuje státní zaměstnanec od toho „nestátního“?

  • Snadněji sladí rodinný a pracovní život – má nárok např. na placené volno k vyřízení osobních záležitostí, volno k doprovodu dítěte v první den školní docházky (1. třída), aj.
  • Při změně místa v rámci státní správy nemusí znovu absolvovat zkušební dobu

Mimo to je dobré vědět, že státní zaměstnanec musí složit úřednickou zkoušku (viz. další otázka) a první den v zaměstnání skládá tzv. služební slib.

Co je to úřednická zkouška?

Zkoušku budete jako státní zaměstnanci vykonávat po přijetí na služební místo ve státní správě. Co vás bude čekat? Zkouška se skládá se dvou částí. Obecná část je písemná a její okruh má 300 otázek. Každý zkoušený jich pak dostane 30, ze kterých musí na 22 odpovědět správně. Můžete se těšit na otázky typu: Jaké jsou státní symboly ČR? Jak je možné zřídit nebo zrušit ministerstvo? Kolik soudců má Ústavní soud? apod.

Po splnění obecné části zkoušky, postupuje úředník do druhé, a to zvláštní části. Ta probíhá před 3 člennou komisí a jejím úkolem je prověření znalostí potřebných pro příslušný obor státní správy.

Pokud se vám státní zkouškou nepodaří projít na poprvé, máte ještě jeden pokus. Pokud se nepodaří ani ten, znamená to ukončení služebního poměru.

Více informací najdete zde: http://www.mvcr.cz/sluzba/urednicka-zkouska.aspx

Jak je stanoveno finanční ohodnocení zaměstnanců na SZIF?

Výpočet mzdy se skládá z několika částí:

  1. Každé místo je podle náročnosti zařazeno do dané platové třídy. Seznam platových tříd najdete zde.
  2. Poté se podle předchozí praxe spočítá platový stupeň
  3. Výsledná mzda je tedy dána platovou třídou a platovým stupněm
  4. Bonusem ke mzdě je osobní příplatek, který může dosahovat 10–30 % nejvyššího platového stupně dané platové třídy
Jak probíhá osobní pohovor?

Bude vás čekat cca půlhodinový pohovor před (tříčlennou) komisí. Cílem je prověřit vaši odbornost, dozvědět se více o vašich předešlých pracovních zkušenostech či studijních úspěších (pokud jste čerstvý absolvent) a zajímat nás samozřejmě bude i Vaše motivace, proč chcete pracovat zrovna u nás.

Jaký je průběh náborového procesu?

Vyberte, který poměr chcete zobrazit: Pracovní poměr nebo Služební poměr.

Kde budu pracovat?

Vzhledem k působnosti našeho úřadu je velmi reálné, že budete pracovat v blízkosti svého bydliště. U každé pracovní pozice je místo působení přesně popsáno.

Co když nenaleznu vhodnou pozici/co když v mém kraji není zrovna volné místo?

Nic není ztraceno. Stačí jen obrátit na některého z našich recruiterů.

Kdo jsme a co děláme

Co je to SZIF?

SZIF je zkratka pro Státní zemědělský intervenční fond. Co si pod tímto názvem ale představit?

Jsme jediná akreditovaná platební agentura v ČR, která má na starost rozdělování zdrojů plynoucích z našich a evropských fondů. Chceme, aby se penězi neplýtvalo a končily tam, kde budou pomáhat. Díky tomu se nám daří podporovat naše zemědělce a aktivně rozvíjet venkov.

Jak konkrétně pomáháme českému zemědělství?

Naši pomoc cílíme především na malé a střední zemědělce. Snažíme se, aby práce v zemědělství byla cool i pro mladé a dáváme jim hned po škole šanci ukázat, co v nich je. Podporujeme značky Klasa a Regionální potravina – obě dvě vám dávají záruku, že jíte skutečně kvalitní potravinu a zároveň podporujete lokální producenty. Ti pak mohou rozšířit své podnikaní, investovat do nového vybavení a zároveň zaměstnávat více lidí (v oblastech s vysokou nezaměstnaností je toto životně důležité). A to nám dělá radost.

Na co jsme pyšní?

Jsme skvělí v tom, že se nám daří čerpat všechny alokované prostředky a tím se může pochlubit opravdu málokterý úřad. Dokážeme poradit a provést žadatele celým procesem tak, aby byl pro něj co nejjednodušší a časově nenáročný. A tak se k nám lidé rádi vrací.

Jak se u nás pracuje?

Libí se nám práce pro SZIF? To si pište! Udělali jsme si mezi sebou menší průzkum a vyšlo nám, že SZIF vidíme jako přátelský, otevřený, nápomocný, stabilní a užitečný. Místo, kde dostanou šanci studenti po škole, a kde je možnost uplatnit dosavadní zkušenosti. Zároveň nás hřeje pocit, že díky naší práci se zlepšil život mnoha lidí.